Shimadzu

UV-3600i Plus

Spektrofotometr UV-VIS-NIR UV-3600i Plus jest wspaniałym wynikiem wielu lat pracy i doświadczenia inżynierów SHIAMDZU w budowie aparatury analitycznej. Jest to sprzęt niezwykle zaawansowany o najwyższych parametrach oraz możliwościach pozwalających na pomiary Spektroskopowe przez duże S.

Wysoka czułość – UV-3600i Plus to jedyny system 3-detektorowy. Przyrząd wyposażony jest w 3 detektory: fotopowielacz (PMT) do pomiarów UV i Vis oraz detektory InGAs i PbS do pomiarów w obszarze NIR. Detektor InGaAs wypełnia „lukę” między zakresami detektorów PMT i PbS, pozwalając utrzymać wysoką czułość w całym zakresie długości światła. Zakłócenia bezwzględne na poziomie poniżej 0,00003 przy długości 1500 nm to światowy rekord.

Zależności pomiędzy detektorami i zakresami pomiarowymi przedstawiono w poniższej tabeli:

tabela

Wysoka rozdzielczość, szeroki zakres pomiarowy i niezwykle małe światło rozproszone to podstawowe zalety spektrofotometru UV-3600i Plus. Podwójny, wysokowydajny monochromator sprawia, iż ilość światła rozproszonego to zaledwie  0,00005% lub mniej przy długości 340 nm przy wysokiej rozdzielczości (maks. 0,1 nm). Zakres długości pomiarowych od 185 nm do 3300 nm umożliwia pomiar w szerokim paśmie obejmującym światło ultrafioletowe, widzialne i bliską podczerwień. Oznacza to możliwość prowadzenia analiz spektroskopowych w różnych dziedzinach.

Kompletny pakiet oprogramowania LabSolutions™ UV pozwala nie tylko na sterownie aparatem, ale również na bardzo szczegółową i zaawansowaną obróbkę danych. Oprogramowanie LabSolutions™ UV dla przyrządu UV-3600i Plus umożliwia pomiary widm w trybie absorpcyjnym transmisyjnym oraz refleksyjnym. Ponadto do dyspozycji są moduły do pomiarów fotometrycznych, kinetycznych oraz obszerny i prosty w obsłudze generator raportów.

UV-3600i Plus daje ogromne możliwości dzięki dodatkowym akcesoriom jak choćby duża sfera integracyjna ISR-1503, dodatkowa, zewnętrzna komora pomiarowa do dużych próbek czy też przystawki do pomiaru bezwzględnego współczynnika odbicia zwierciadlanego (ASR). Zróżnicowane uchwyty do kuwet, takie jak choćby uchwyt stałotemperaturowy, czy uchwyt do mikrokuwet stwarzają dodatkowe możliwości pomiarowe.

 

a