Shimadzu

IRTracer-100 – pomiary FTIR i rozwoj aplikacji R&D

Firma Shimadzu jako pierwsza wprowadziła zaawansowane dynamiczne zestrajanie (ang. advanced dynamic alignment) jako standardową funkcję spektrofotometru FTIR.

Ten najnowocześniejszy system monitoruje działanie aparatu podczas inicjalizacji i w sposób ciągły w trakcie jego pracy, podczas rejestracji danych, gwarantując odtwarzalne widma z zachowaniem stosunku sygnału do szumu S/N wynoszącym 60000:1 lub wyższym.

Podczerwień: bliska, średnia i daleka
Aparat posiada podstawowy zakres pomiarowy w zakresie średniej podczerwieni (MIR): od 7800 cm-1 do 350 cm-1. Zestaw opcjonalnie można rozszerzyć o zakres bliskiej (NIR) i dalekiej podczerwieni (FIR), umożliwiając pracę przyrządu w zakresie od 12500 cm-1 do 240 cm-1.

Czułość, szybkość i rozdzielczość
Wyjątkowy stosunek sygnału do szumu w przyrządach FTIR w zakresie cenowym: gwarantowany jest S/N 60000:1 lub wyższy!

Pomiar

Przykład: Pomiar śladowej ilości oleju silikonowego w oleju parafinowym za pomocą IRTracer-100 z przystawką ATR z pojedynczym odbiciem. Pik pochodzący od grupy Si-O z silikonu był bardzo słaby (1260 cm-1), zaledwie 0,00015 Abs, a mimo to uzyskano wysoki stosunek S/N, co umożliwiło oznaczenie ilościowe.

Widma wysokiej rozdzielczości gazowego amoniaku, 0,5 cm-1 i 0,25 cm-1.

Widma

Bardzo dokładne oznaczenie ilościowe i identyfikację można uzyskać również przy rozdzielczości 0,25 cm-1. Rozdzielczość taka jest odpowiednia do dokładnej analizy próbek gazowych. Gdy gazowy amoniak zmierzono przy rozdzielczości 0,25 cm-1, piki w zakresach 785-790 cm-1 były wyraźnie rozdzielone w stosunku do pików, gdy pomiar był wykonywany przy rozdzielczości 0,5 cm-1.

Komfort w konserwacji dzięki wbudowanemu auto-osuszaczowi (wzór użytkowy zarejestrowany w Japonii pod numerem 3116465). Dzielniki wiązki stosowane w interferometrach przyrządów FTIR narażone są na wilgoć. W celu długoterminowego utrzymania stabilności interferometru konieczne jest zapewnienie ochrony dzielnika. Interferometr przyrządu IRTracer-100 jest hermetyczny i został wyposażony w unikatowy auto-osuszacz wewnętrzny nie wymagający okresowej regeneracji.

Zaawansowane dynamiczne zestrajanie
Optymalne zestrojenie interferometru osiągane jest automatycznie, co zapewnia bieżącą optymalizację i wyjątkową odtwarzalność.

Niezawodność
Oprogramowanie weryfikuje pracę przyrządu. Funkcje autodiagnostyki i monitorowania stanu zapewniają optymalną pracę przyrządu i dokładność uzyskanych danych.

Łatwość obsługi
Nowi użytkownicy przyrządu docenią na pewno funkcję rozpoznającą zainstalowane akcesoria i automatycznie wgrywającą odpowiednie metody pomiarowe.

Oprogramowanie LabSolution IR
Nowoczesny pakiet oprogramowania z serii LabSolution ułatwia korzystanie z przyrządu IRTracer-100. Zawiera standardowe tryby pracy:postrun - tryb pracy do przetwarzania danych, pomiarowy, ilościowy oraz fotometryczny. Jest zgodny z wytycznymi: EP, CHP, JP, USP, ASTM oraz wytycznymi GLP/GMP. Zaawansowane funkcje przetwarzania danych, przeszukiwania bazy widm, pomiarów ilościowych i fotometrycznych oraz prosty w użyciu generator raportów zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Oprogramowanie dostosować można do indywidualnych potrzeb, zaś standardowo zawarta w oprogramowaniu funkcja tworzenia własnych makr wielokrotnie skraca czas obróbki widm czy wykonywania określonych aplikacji.

oprogramowanie

LabSolution IR zawiera standardowo bazę ponad 12000 związków organicznych, polimerów, produktów farmaceutycznych, związków nieorganicznych, dodatków do żywności, zanieczyszczeń itp.. Dołączony w standardzie moduł programu służący do rozpoznawania składu mieszaniny/mieszanin wieloskładnikowych (dowolna ilość) umożliwia na podstawie bazy widm substancji analizę mieszanin wieloskładnikowych. Program ten umożliwia również samodzielne dodawanie własnych wzorcowych dodatkowych widm zarejestrowanych przez Użytkownika.