Shimadzu

Spektrofotometry UV-2600i/2700i

Spektrofotometry UV-2600i oraz UV-2700i to kompaktowe spektrofotometry o parametrach umożliwiających wykorzystanie ich nawet w zaawansowanych laboratoriach badawczych. Dzięki szerokim możliwościom rozbudowy zarówno analiza próbek stałych jak i próbek ciekłych o bardzo wysokim stężeniu staje się niezwykle prosta, a nowoczesny wygląd stanowi tylko uzupełnienie doskonałych osiągów. 

Opcjonalna sfera całkująca spektrofotometru ISR-2600Plus, wyposażona we własne detektory, umożliwia rozszerzenia zakresu pomiarowego spektrofotometru UV-2600i aż do bliskiej podczerwieni (do 1400 nm). W połączeniu z regulowaną szczeliną urządzenie to staje się niezwykle uniwersalnym narzędziem sprawdzającym się w wielu zróżnicowanych aplikacjach takich jak analiza półprzewodników, analiza widmowa próbek silnie rozpraszających światło, analiza powierzchni modyfikowanych cienkimi warstwami, ocena przepuszczalności świetlnej dla folii i szkła oraz wiele innych. Możliwość samodzielnej konfiguracji geometrii wiązki pozwala na wykluczenie składowej zwierciadlanej w pomiarach dyfuzyjnych proszków i innych ciał stałych.

Do spektrofotometru dołączone jest nowoczesne oprogramowanie LabSolutions™ UV-Vis, które pozwala na sterownie aparatem, a także akwizycję i obróbkę danych z poziomu komputera. Oprogramowanie to może być dodatkowo rozszerzone o moduł do oznaczania barw i kolorów, a także o narzędzie do walidacji aparatu (UV Performacne Validation Software). Wyniki mogą być eksportowane bezpośrednio do arkuszy kalkulacyjnych programu Excel®, lub zapisane jako dane tekstowe w przypadku analizy za pomocą innych narzędzi do analizy danych. Opcjonalnie dostępne oprogramowanie LabSolutions™ UV DB spełnia z wytyczne FDA 21 CFR Part 11, PIC/S GMP oraz przepisy ER/ES.

Użyty w spektrofotometrze UV-2600i monochromator Czerny-Turnera z nacinaną (blazed) siatką holograficzną (1300 linii/mm) sprawia, iż poziom rozproszenia światła to zaledwie 0.002% przy 220 nm, NaI. Dzięki fotopowielaczowi oraz doskonałej optyce fotometryczny zakres pomiarowy to aż -5,0 do 5,0 Abs z zachowaniem niezwykle małych szumów mniejszych niż 0,000015 Abs (500 nm).

 

a

 

Spektrofotometr UV-2700i jest wyposażony w podwójny monochromator. Pozwala to nie tylko na osiągnięcie ekstremalnie niskich wartości rozproszenia światła (maksymalnie 0,00002% przy 220 nm, NaI), ale również umożliwia pomiar bardzo stężonych próbek bez konieczności ich rozcieńczania. Zakres fotometryczny pomiaru to -8,5 do 8.5 jednostki absorbancji, co sprawia, iż jest to jeden z najlepszych aparatów w swoim segmencie. Podobnie jak UV-2600i spektrofotometr UV-2700i można doposażyć w sferę całkującą umożliwiającą pomiary odbiciowe ciał stałych i próbek ciekłych.

Zarówno spektrofotometr UV-2600i jak i model UV-2700i mogą zostać doposażone w szereg akcesoriów takich jak autosamplery mogące pomieścić nawet 360 próbek, automatyczne zmieniacze kuwet z termostatowaniem opartym na efekcie Peltiera, dodatkowe komory pomiarowe dla próbek o dużych rozmiarach, uchwyt do kuwet o wydłużonej drodze optycznej a także do cienkich folii czy nawet polaryzatorów. Aparaty te sprawdzą się również w roli detektora podłączonego do układu HPLC.

1

2             3

Sterowanie i archiwizacja danych odbywa się z poziomu komputera z wykorzystaniem oprogramowanie LabSolutions™ UV. Dodatkowe oprogramowanie do pomiaru kolorów umożliwia szczegółową analizę z podaniem wartości trójchromatycznych (XYZ), współrzędnych chromatyczności (x, y), koordynat L, a, b w układzie CIELab, barwy dominującej, żółtości, jasności czy metameryzmu oraz wielu innych informacji w odniesieniu do różnych źródeł światła.