Shimadzu

Mikroskop podczerwieni i Ramana AIRsight

Pierwszy na świecie mikroskop zdolny do wykonywania analiz zarówno FTIR, jak i Ramana. AIRsight łączy obie te techniki analityczne w jednym instrumencie. Jest to jedyny mikroskop zdolny do rejestracji widm w podczerwieni i widm Ramana tej samej próbki w dokładnie tym samym punkcie lub obszarze w dodatku bez konieczności wielokrotnego montażu próbki.

Główna korzyść płynąca z takiego połączenia jest oczywista: uzyskane z analizy dane uzupełniają się co skutkuje dokładniejszą analizą. Ponadto, pojedyncze urządzenie zajmuje w laboratorium mniej miejsca niż oddzielnie mikroskop FTIR oraz mikroskop Ramana, a ponieważ do obsługi obu technik używa się tego samego oprogramowania ogólna funkcjonalność jest znacząco zwiększona.

Mikroskopia FTIR to połączenie technik mikroskopii optycznej wraz ze spektroskopią w podczerwieni. Wykorzystując rozbudowane bazy widm mikroskop FTIR znajduje szerokie zastosowanie głównie w analizie próbek organicznych oraz zanieczyszczeń. Mikroskop Ramana z kolei, łączy mikroskopię optyczną ze spektroskopią Ramana. Ten typ mikroskopu jest szczególnie skuteczny przy analizie roztworów wodnych, substancji nieorganicznych i innych próbek, które są trudne do analizy za pomocą mikroskopii w podczerwieni.

Mikroskop podczerwieni AIRsight jest urządzeniem o szerokiej gamie zastosowań przemysłowych takich jak choćby analiza śladowych zanieczyszczeń i kontrola jakości w obszarach chemicznych, elektrycznych, elektronicznych, maszyn i sprzętu transportowego, a także w analizie mikroplastiku.

 

FUNKCJE I ZALETY AIRSIGHT:

Efektywne gromadzenie danych na temat substancji organicznych i nieorganicznych – za pomocą jednego mikroskopu

Chociaż mikroskopy na podczerwień są przydatne do analizy substancji organicznych, uzyskanie informacji na temat niektórych substancji nieorganicznych jest trudne lub niemożliwe. Mikroskopy Ramana natomiast pozwalają uzyskać informacje o związkach nieorganicznych, takich jak tlenek tytanu lub związki węgla. AIRsight umożliwia prostą analizę głównych substancji organicznych, a także wszelkich dodatków nieorganicznych za pomocą jednego mikroskopu.

Wykonywanie pomiarów zarówno w podczerwieni, jak i Ramana – bez przesuwania próbki

Po ustawieniu próbki na stoliku mikroskopu ramanowskiego na podczerwień, widma w podczerwieni i widma Ramana można uzyskać z tego samego miejsca na bardzo małym fragmencie, bez przesuwania próbki. Eliminuje to czas potrzebny na poszukiwanie miejsca pomiarowego przy wykonywaniu analizy przy użyciu dwóch przyrządów.

Przeprowadzanie pomiarów i analizy zarówno FTIR, jak i Ramana – przy użyciu tego samego oprogramowania

Rodzaj widm, które mają zostać zebrane, można łatwo zmienić za pomocą oprogramowania sterującego AMSolution. Oprogramowanie pozwala także na nakładanie na siebie widm w podczerwieni i Ramana, a także na tworzenie i przeszukiwanie bibliotek.

Wykorzystanie wysokiej klasy instrumentów firmy Shimadzu

AIRsight jest wyposażony w opatentowany przez firmę Shimadzu obiektyw szerokokątny, kamerę na podczerwień oraz specjalny obiektyw do techniki Ramana. Obiektyw szerokokątny nie tylko umożliwia obserwacje dużego obszaru o wymiarach do 10 × 13 mm, ale także obsługuje zmienne powiększenie cyfrowe. Zarejestrowany przez obiektyw szerokokątny obszar może następnie zostać poddany mapowaniu lub analizie punktowej z gwarancją, że badany obiekt zainteresowania jest cały czas pod obserwacją.  Obiektyw do mikroanaliz w podczerwieni umożliwia obserwowanie punktów nawet o wymiarach 30 × 40 µm, a obiektyw z powiększeniem 100x do analiz ramanowskich pozwala na obserwację punktów nawet o wymiarach wynoszących zaledwie 7,5 × 10 µm.

Mierzenie długości obiektu w prosty sposób – wykorzystując oprogramowanie sterujące AMsolution

Długość obserwowanego pod mikroskopem obiektu można łatwo zmierzyć za pomocą oprogramowania sterującego AMsolution - wystarczą tylko dwa kliknięcia! Kolejne kliknięcie i wyniki pomiaru długości mogą zostać przesłane jako dane wyjściowe. Funkcja ta jest bardzo przydatna przy pomiarze średnicy cząstek mikroplastiku.

Dwa razy większa wydajność dzięki Shimadzu

Celem firmy Shimadzu jest dostarczanie coraz lepszych instrumentów do analizy, na których można polegać używając ich w przemyśle, laboratoriach i środowisku akademickim. Czasami „lepszy” oznacza szybszy, mniejszy lub prostszy w użyciu. Dzięki AIRsight firma Shimadzu poszła o krok dalej, zastępując dwa oddzielne instrumenty JEDNYM.

infografika