Shimadzu

Baza dokładnych mas (Exact Mass Database) dla metabolitów endogennych

„Exact Mass Database” dla metabolitów pierwotnych została oparta na sprawdzonych wcześniej i docenianych pakietach metod LC-MS/MS dla metabolitów pierwotnych, do profilowania hodowli komórkowych, przekaźników lipidowych (bioaktywnych lipidów), krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i kwasów żółciowych. Baza zapewnia wyczerpującą listę 470 metabolitów (w tym wzorców wewnętrznych) z czasami retencji i dokładnymi masami związków.

 

70

 

schemat95

 

Shimadzu zapewnia optymalną ścieżkę postępowania z zastosowaniem wielu narzędzi i spektrometrów, celem najszybszego osiągnięcia celu badawczego oraz minimalnego zużycia energii. Poniżej przedstawiono przykład postępowania w poszukiwaniu biomarkerów. 

 

biomarkery