Pakiet gotowych metod i biblioteka MRM dla triglicerydów

Nowa biblioteka MRM jest ukierunkowana na kwasy tłuszczowe o długości łańcucha węglowego od C14 do C22 i od 0 do 6 miejsc nienasycenia w celu profilowania triglicerydów (TG) w osoczu. Biblioteka ta zapewnia 195 przejść MRM, które umożliwiają monitorowanie 47 różnych triglicerydów. Przejścia MRM sprawdzono na próbkach ludzkiego osocza aby dostarczyć naukowcom narzędzia do jakościowego profilowania składu kwasów tłuszczowych. Oszacowanie składu kwasów tłuszczowych jest możliwe dzięki monitorowaniu jonów produktów z utraty obojętnych kwasów tłuszczowych wykorzystując tryb pomiarowy neutral loss.