Shimadzu

Biblioteka toksykologiczna dla spektrometrów wysokorozdzielczych LCMS-9030 i LCMS-9050

W pakiecie znajdują się de facto dwie biblioteki z których pierwsza obejmuje widma MS/MS dla ponad 80-ciu narkotyków i leków, które są w obszarze zainteresowania chemii sądowej i toksykologii oraz druga biblioteka wraz z gotową metodą obejmująca ponad 900 związków o potencjalnym działaniu toksycznym.

 

a