Shimadzu

Rapid Toxicology Screening System

Biblioteka toksykologiczna LC-MS/MS zawierająca 235 najczęściej oznaczanych substancji z grupy leków, narkotyków, psychotropów i in.  Zestaw zawiera nie tylko widma fragmentacyjne substancji, ale również zoptymalizowane, szybie metody pozwalające na błyskawiczne rozpoczęcie badań, w tym zarówno szybką identyfikację, jak również półilościowe analizy (bez konieczności zakupu drogich wzorców). Pakiet zawiera również kompletny protokół przygotowania próbek z zastosowaniem nowej metody QuEChERS mikroobjętości.

Proponowana procedura obróbki wstępnej z zastosowaniem zestawu QuEChERS mikroobjętości

 

probka

 

Link do instrukcji szczegółowego przygotowania próbki z zastosowaniem zestawu QuEChERS mikroobjętości:

https://www.shimadzu.com/an/sites/shimadzu.com.an/files/ckeditor/an/lcms/quechers/micro-quechers_whole-process_b.jpg

 

Przykład prezentacji wyników w oprogramowaniu LabSolutions Insight Library Screening:

  1. Wyniki ilościowe
  2. Wyniki przeszukiwania biblioteki
  3. Chromatogram MS
  4. Widmo MS/MS
  5. Wzór strukturalny

 

tabela