Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska
Shimadzu

Pakiet gotowych metod MRM do analizy pestycydów na polach golfowych

Pakiet gotowych metod MRM do analizy pestycydów najczęściej stosowanych na polach golfowych. Metoda umożliwia szybką i jednoczesną analizę wszystkich 44 pestycydów.