Shimadzu

Pakiet gotowych metod MRM do analizy metabolitów pierwotnych

Pakiet zawierający protokół przygotowania próbek, zoptymalizowane metody po stronie zarówno chromatografu, jak również spektrometru mas, to jest optymalne ustawienia źródła, celi kolizyjnej, analizatorów mas, zoptymalizowane przejścia MRM.