Shimadzu

Toksykologiczna i sądowa baza danych LC-MS/MS

Pakiet zawierający zoptymalizowane metody MRM oraz bibliotekę widm fragmentacyjnych dla ponad 2 200 związków z obszaru toksykologii i medycyny sądowej. Baza uwzględnia wiele leków, narkotyków, toksyn naturalnych, pestycydów i in.

Toksykologiczna i sądowa baza danych LC-MS/MS Shimadzu zawiera:

  • Dwa różne warunki chromatograficzne (ODS oraz bifenyl)
  • Metoda ODS – 1250 związków, metoda z selektywnością typu bifenyl – 1281 związków
  • Pakiet zawiera zoptymalizowane warunki dla trybu SSS (Synchronized Survey Scans) do efektywnej metody przesiewowej
  • Trzy różne energie kolizji celem uzyskania bogatej informacji fragmentacyjnej i uśrednionych widm (merged-CE spectrum)

 

schIdentyfikacja związków z pomocą uśrednionych widm (merged spectrum).