AFFINIMIP® Kolumienki

Kolumienki SPE na bazie polimerów z nadrukiem cząsteczkowym (MIP)

Kolumienki AFFINIMIP® oparte są na polimerach z nadrukiem cząsteczkowym (MIP, ang. molecularly imprinted polymers). MIP-y to sorbenty posiadające wnęki wiążące, komplementarne pod względem wielkości i kształtu do cząsteczki-wzorca. Po usunięciu wzorca powstają specyficzne miejsca wiązania, które są w stanie sorbować i desorbować wielokrotnie cząsteczki o takiej samej lub podobnej budowie co wzorzec.
POZNAJ PRODUKT