Shimadzu News 02/2020

16.09.2020

Zapraszamy do przeczytania Shimadzu News 02/2020

W tym numerze poruszamy następujące zagadnienia:

 

APLIKACJE:

  • Rozwiązanie „Plug and Play” do badania przesiewowego na obecność chorób - MALDI-8020 w diagnozowaniu anemii sierpowatej.
  • Niestandardowe rozwiązania oprogramowania dla każdego pomiaru - Makro-programowanie dla Shimadzu UV-Vis i FTIR.
  • Zapewnienie bezsteroidowych suplementów diety - Identyfikacja sterydów w farmaceutykach i suplementach diety z LCMS-8045.
  • Analizy MSn peptydów bez derywatyzacji oraz z derywatyzacją Mtpp – dwa najnowsze zastosowania spektrometru LCMS-IT-TOF.
  • Polimery i fluorescencja - Część 2: Jak dużą fluorescencję wykazuje polimer podczas kontroli jakości?

 

PRODUKTY:

  • Równowaga sił - LCMS-8060NX równoważy zwiększoną wydajność i solidność.
  • Kompletna analiza wody pitnej:  Część 2 – Automatyczna, jednoczesna i szybka analiza pestycydów w wodzie pitnej za pomocą metod SPE i UHPLC-MS/MS.
  • Wszechstronne narzędzie dla branży automotive – nowa seria HMV-G3.
  • Zwalidowane metody analizy leków zawierających przeciwciała monoklonalne -  ocena metodologii nSMOL w walidacji oznaczania bewacyzumabu w surowicy ludzkiej.


INFORMACJE:

  • Globalne rozwiązania dzięki globalnej współpracy - centra innowacji Shimadzu w roli partnera do badań naukowych.

 

Pobierz Shimadzu News >> Klik!

 

Zachęcamy również do lektury artykułu zespołu badawczego z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej, który został opublikowany w najnowszym wydaniu Shimadzu News on-line. Zespół badawczy zajmuje się zastosowaniem zjawiska fluorescencji i barwników bioluminescencyjnych w wykrywaniu aktywnych form tlenu, azotu i siarki. W badaniach tych ciekawe zastosowanie znajduje spektrometr mas LCMS z potrójnym kwadrupolem Shimadzu.

Pobierz artykuł >> Klik!