Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

Webinar "Tworzenie wydajnych metod UHPLC-MS/MS dla katecholamin w osoczu przy użyciu SPE o małej objętości"

21.04.2021

Czy poszukują Państwo możliwości zwiększenia czułości LC-MS/MS w metodach bioanalitycznych? 

W jaki sposób SPE nisko objętościowe może przynieść korzyści w tym zakresie?

Aby dowiedzieć się więcej, zarejestruj się na nadchodzącą prezentację i dowiedz się, w jaki sposób poprawić swoje procedury analityczne w tej wymagającej dziedzinie.

Termin: 11 maj, godzina 11:00

Podczas prezentacji omówione zostaną typowe matryce z osocza oraz wpływ różnych sposobów oczyszczania wstępnego próbek. Wyjaśnione zostanie znaczenie kontroli pH analitu i sorbentu wraz z wyborem odpowiednich metod w celu maksymalnego usunięcia zaburzeń matrycy i zwiększenia odporności metody. W ostatniej części omówione zostaną różne strategie wzbogacania analitów w celu utrzymania LOQ metody, z wykorzystaniem ręcznych i zautomatyzowanych procedur SPE o zmniejszonej objętości elucji.

Dzięki temu szkoleniu uzyskasz:

- zrozumienie wyzwań, jakie można napotkać podczas oznaczania katecholamin w osoczu

-  prowadzenie do strategii przygotowywania próbek o małej objętości w celu rozwiązania problemów związanych z małymi endogennymi polarnymi analitami  podczas opracowywania analiz LC-MS/MS.

 

Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu wymaga zarejestrowania się po przez stronę: 

https://webinar.sepscience.com/form/developing-a-more-robust-uhplc-ms/ms-method-for-plasma-catecholamines-using-low-volume-spe