Secrets of Science magazine 02/2022

29.06.2022

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma branżowego Secrets of Science nr 02/2022.

Odnajdą w nim Państwo liczne artykuły na temat:

  • Zagrożeń wynikających z wymierania wielu gatunków pszczół w Europie
  • Analizy zawartości tłuszczu w żywności przy użyciu spektroskopii molekularnej
  • Badań przeprowadzonych w Instytucie Ekspertyz Toksykologicznych dotyczących zafałszowań inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 oraz negatywnych skutków stosowania podróbek niebieskiej tabletki
  • Wykorzystania metodologii HPLC-PDA-ESI-MS w analizie tekstyliów - badania pigmentów naniesionych na płótna wiekowych gobelinów
  • Komplementarności technik LCMS-Q-TOF (LCMS-9030) i LCMS-QqQ (LCMS-8060) oraz analizy wieloskładnikowej na poziomie stężeń rzędu ppt w analizie wody. Jak wygląda stan środowiskowy rzek w Londynie? Dowiedz się więcej z artykułu przygotowanego przez Imperial College w Londynie...

Życzymy miłej lektury! – KLIK >>