Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

EVOLUTE SPE Columns and Plates

EVOLUTE EXPRESS: Kolumienki SPE i płytki 96-dołkowe na bazie polimeru

Produkty do przygotowywania próbek EVOLUTE to zaawansowane, zwilżalne wodą sorbenty polimerowe do ekstrakcji związków z płynów biologicznych. Złoża zostały opracowane specjalnie do oznaczania analitów metodą LC-MS/MS i stanowią wysoce skuteczne rozwiązanie problemu trudnych, brudnych matryc oraz supresji jonów. Produkty EVOLUTE SPE pozwalają na uzyskanie czystych ekstraktów szerokiej gamy związków, przy skróconym czasie procesu.
POZNAJ PRODUKT