Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

ISOLUTE® SPE Columns and Plates

ISOLUTE: Kolumienki SPE i płytki 96-dołkowe na bazie krzemionki

Produkty SPE (ekstrakcja do fazy stałej) to szereg doskonałej jakości kolumienek SPE i 96-dołkowych płytek, wypełnionych różnymi rodzajami krzemionkowych sorbentów ISOLUTE (wśród nich niepolarne, polarne, oparte na oddziaływaniach jonowymiennych lub pracujące w trybie mieszanym ). SPE to technika stosowana do oczyszczania i/lub koncentracji analitów, a asortyment sorbentów SPE ISOLUTE oferuje analitykom szeroki wybór możliwości do rozwoju metod przygotowywania próbki.
POZNAJ PRODUKT