Shimadzu

Bioinertny system HPLC

Wysokosprawny chromatograf cieczowy
Bioinertny system HPLC Prominence

Jest to bioinertny system HPLC, który oferuje wyjątkową odporność na korozję powodowaną przez fazę ruchomą zawierającą jony halogenowe, takie jak chlorki, które są wykorzystywane do analizy i frakcjonowania biopolimerów. Dzięki temu, że próbka nie wchodzi w kontakt z elementami metalowymi, system ten jest idealny do analizy składników, które mogą ulegać zmianom aktywności w kontakcie z metalem.

Stosując szeroki wybór detektorów o wysokiej czułości, które są stosowane w typowych układach HPLC możliwa jest analiza zanieczyszczeń śladowych. System ten zapewnia pracę już od 4°C, co umożliwia analizę enzymów i substancji fizjologicznie czynnych, które mogłyby być dezaktywowane w wyższej temperaturze.

Główne składniki: CBM-20A, LC-10Ai, DGU-20A5R, SIL-10Ai, CTO-20AC, FCV-10ALVP, SPD-20A, FRC-10A, LabSolutions LC, etc.