Biotage

SmartPrep II

Prosty w obsłudze automatyczny system SPE pozwalający na obróbkę 12 próbek. Aparat umożliwia na pracę ze wszystkimi formatami kolumienek: 1ml, 3ml, 6 ml. Próbki mogą być analizowane w zakresie 12 powtórzeń jednej metody lub sekwencyjne uruchamianie 12 różnych metod jedna po drugiej. Przy czym należy pamiętać, że format poszczególnych kolumienek musi być ten sam.

Aparat wyposażony jest w karuzelę na której umieszcza się kolumienki,  dwa zawory do podłączenia 12 pojemników z próbkami i 8 różnych rozpuszczalników, port do odprowadzania ścieków (trójkanałowy), zawór do podłączenia gazu obojętnego ( N2), automatyczną szufladę na statyw do odbierania eluatów, pompę strzykawkową, wymienne tłoki dopasowane do średnicy kolumienek o danej objętości,  gniazdo do podłączenia komputera oraz dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny do sterowania manualnego urządzeniem.  Proste oprogramowanie pozwala na tworzenia nowych metod oraz ich zapis i łatwe sterowanie.

Urządzenie działa w systemie nadciśnieniowym stad też nie stwarza ryzyka, jak to ma miejsce w przypadku klasycznych systemów próżniowych SPE, implozji szklanej komory.