Shimadzu

Statywy na próbki

Statywy dostępne w różnych formatach, pozwalające na stosowanie płytek MTP, fiolek i różnego rodzaju probówki.

Dostępnych jest sześć kolorów, co pozwala na przypisanie każdemu użytkownikowi osobnego koloru więc dla każdego użytkownika można przypisać osobny kolor, aby uniknąć mylących próbek.