Analiza polimerów / białek

System Shimadzu do chromatografii wykluczania (żelowej) SEC – GPC/GFC charakteryzuje wysoka niezawodność oraz szeroki zakres aplikacji, dzięki dużej gamie detektorów do wyboru oraz wysokiej inertności urządzenia.  System posiada doskonały moduł pompowania rozpuszczalników, zaawansowane dozowanie próbki oraz stabilne detektory z funkcją kontroli temperatury w celi pomiarowej.

Zestawy te bardzo szybko osiągają stabilizację linii bazowej, co przekłada się na powtarzalne czasy retencji a to z kolei na wiarygodne wyniki analityczne z zakresu chromatografii wykluczania. Zaawansowane funkcje dozowania i zautomatyzowane procedury analizy pozwalają zwiększyć wydajność w rutynowych pomiarach rozkładu mas cząsteczkowych. Systemy te są dostępne zarówno w wersji budżetowej z nastrzykiem manualnym, jak również w wersji z zaawansowanym automatycznym podajnikiem próbek. Specjalistyczne oprogramowanie dedykowane do chromatografii wykluczania umożliwia m.in. takie obliczenia jak: Mn, Mw, Mz, Mz1, Mv, Mw/Mn, Mv/Mn, Mz/Mw oraz inne. Natomiast, stosując opcjonalny zawór, aparat umożliwia odzyskiwanie fazy ruchomej w czasie, gdy żaden ze składników nie jest eluowany z kolumny, co znacznie ogranicza wydatki na rozpuszczalniki.