Shimadzu

GC-Tracera

Chromatograf dedykowany do analiz śladowych z uniwersalnym detektorem helowym z wyładowaniem przez barierę (BID). Zapewnia do 2 razy niższy poziom wykrywalności względem FID i odpowiednio do 100 razy względem TCD.

System GC Tracera

Nowy system GC Tracera jest opracowany w celu rozwiązania problemów z analizami śladów, które stwarzają trudności analityczne zwłaszcza przy użyciu standardowych detektorów TCD i FID. System Tracera umożliwia analizę wszystkich mikrośladowych substancji dzięki zastosowaniu technologii detekcji plazmowej. System ten wykorzystuje nowy helowy detektor (BID), który oparty jest na dielektrycznej barierze elektrycznego rozładowania plazmy w trybie ciągłym. Połączenie to tworzy system zdolny do wykrywania śladowych ilości związków, przy zachowaniu bardzo dobrej powtarzalności. Konwencjonalne metody analityczne wymagają użycia dwóch lub więcej detektorów. System Tracera pozwala wykryć i oznaczyć związki w stężeniach nieosiągalnych dla innych detektorów. Co więcej, pozwala również na wysokoczułą analizę związków organicznych, gazów trwałych, jak i lekkich węglowodorów z bardzo wysoką czułością i powtarzalnością.