Ekstrakcja konopii

Ekstrakcja konpii siewnych Cannabis SFE

Ekstraktor konopii siewnych CannabisSFE jest w stanie przetwarzać więcej surowca na godzinę, ponieważ zaprojektowany system, oferuje najwyższe dostępne natężenia przepływu, co skutkuje większym przepływem ciekłego CO2 przez materiał, generując szybsze i bardziej kompletne ekstrakcje.
POZNAJ PRODUKT