Ekstrakcja konopii

Ekstrakcja konopii siewnych Cannabis SFE

Ekstraktor konopii siewnych Cannabis SFE jest w stanie przetwarzać więcej surowca na godzinę, ponieważ zaprojektowany system, oferuje najwyższe dostępne natężenia przepływu, co skutkuje większym przepływem ciekłego CO2 przez materiał, generując szybsze i bardziej kompletne ekstrakcje.
POZNAJ PRODUKT