ARION®

CHROMSHELL®

Kolumny CHROMSHELL® poszerzają asortyment dostępnych faz ARION® w obszarze technologii core-shell.

Cechy charakterystyczne:

  • kolumna powierzchniowo porowata,
  • ultra-czysta krzemionka,
  • dostępny rozmiar ziarna: 1.7 µm lub 2.6 µm,
  • wyższa sprawność i lepszy rozdział w porównaniu z kolumnami całkowicie porowatymi o tej samej wielkości ziarna,
  • szeroki zakres dostępnych selektywności,
  • kilka różnych modyfikacji kolumn typu C18 umożliwia optymalizację metod.

 

1

 

Jakość złoża CHROMSHELL®

Ziarno kolumn CHROMSHELL® ma bardzo wąski rozkład wielkości i jednocześnie jest najbardziej zbliżone do kształtu cząstki kulistej ( c = 0.9483 ± 0.0397). Dzięki temu uzyskuje się dużą wydajność i powtarzalność rozdziału.

 

1

CHROMSHELL®                                                       Konkurent K

Analiza SEM HV 20,0 kV, pole widzenia 100 μm (wykonana przez niezależne laboratorium).

 

Złoże CHROMSHELL® nie zawiera uszkodzonych lub „ziemniakowatych” ziaren. Kulisty kształt krzemionki jest unikalny.  Zarówno jednorodność powierzchni jak i jej gładkość pozwalają na lepsze upakowanie w kolumnach HPLC, a tym samym na uzyskanie najlepszego rozdziału chromatograficznego i powtarzalność.

 

Główne cechy ziarna CHROMSHELL®:

-  wysoki współczynnik sferyczności,
-  wyjątkowa gładkość powierzchni,
-  wąski rozkład wielkości ziarna,
-  brak ziaren uszkodzonych,
-  brak obecności skupisk cząstek,
-  brak "księżycowych kraterów lub gór".
 
a