Shimadzu

Shimadzu GC & GCMS

SHIM-POL poszerzył ofertę o najwyższej jakości kolumny do chromatografii gazowej. Wśród oferowanych produktów znajduje się szeroki wybór kolumn o wyjątkowo niskim współczynniku wymywania fazy (ang. bleeding), dedykowanych do prac z detektorami mas. Najlepsze na rynku parametry dotyczące inertności pozwalają na analizę śladową substancji aktywnych. Bardzo szeroka oferta zawiera także m.in. kolumny do analiz wysokotemperaturowych,  analizy pestycydów, amin oraz alkoholu we krwi.