Shimadzu

Scepter

Nowa generacja kolumn do chromatografii cieczowej z wypełnieniem opartym na organokrzemionce. Dzięki zróżnicowanym właściwościom chemicznym, kolumny Shim-pack Scepter doskonale sprawdzają się w opracowywaniu metod w szerokim zakresie zastosowań.

 

Linia kolumn Scepter charakteryzuje się:

  • Znakomitą sprawnością i stabilnością w szerokim zakresie pH 1-12,
  • bardzo szerokim wyborem selektywności: C18, HD-C18, C8, Phenyl, PFPP, Diol-HILIC, C4-300,
  • dostępnością w różnych wielkościach ziarna (1.9 μm, 3 μm, 5 μm) i wymiarach, która zapewnia pełną skalowalność pomiędzy analizami UHPLC, HPLC i chromatografią preparatywną,
  • opcją metal-free pozwalającą na osiągnięcie dobrej symetrii pików przy analizie związków aktywnych, z zachowaniem odporności na wysokie ciśnienia.

 

Stabilność w szerokim zakresie pH

Trietyloamina (pH 11.5), 40°C

q

 

Stabilność w wysokich temperaturach

pH 1, 70°C

1

 

Faza ruchoma: acetonitryl / woda / TFA (10 / 90 / 1), temp. 70°C.

Ocena wydajności kolumny co 20 godzin.

 

 

Doskonała powtarzalność między partiami i materiałem o różnej wielkości ziarna

 

1