Shimadzu

Oprogramowanie Trapezium X

Uniwersalne oprogramowanie Trapezium służy do pracy z wszystkimi modelami maszyn wytrzymałościowych statycznych serii EZ-X, AGS-X, AGX-Plus, UH/UHF-X.

Oprogramowanie w języku polskim, składające się z kilku modułów umożliwiających prowadzenie klasycznych testów (Trapezium Single) oraz testów cyklicznych (Trapezium Cycle) jak i o dowolnych przebiegach (Trapezium Control). Dedykowane moduły do analizy tekstury (Trapezium Texture) oraz badania sprężyn (Trapezium Spring).

Uniwersalne Trapezium służy do pracy z wszystkimi modelami maszyn wytrzymałościowych statycznych opracowanych przez Shimadzu, począwszy od modeli maszyn jednokolumnowych EZ-X, dwukolumnowych elektromechanicznych AGX Plus, AGS-X aż po modele o napędzie hydraulicznym UH-X, UHF-X, a także bezpośrednie sterowanie pracą ekstensometrów Shimadzu z poziomu oprogramowania.

Oprogramowanie jest dostępne w polskiej i dziewięciu innych wersji językowych.

Moduły oprogramowania TrapeziumX Single, Cycle i Control pozwalają na wykonywanie testów rozciągania, ściskania, zginania lub zdzierania, a także na prowadzenie badań cyklicznych oraz tworzenie testów o dowolnym przebiegu za pomocą kreatora. Dodatkowo, dzięki specjalnemu modułowi TrapeziumX Texture możliwa jest również zaawansowana analiza tekstury produktów farmaceutycznych, spożywczych oraz kosmetycznych.

Intuicyjny interfejs umożliwia szybkie zaprogramowanie metody badawczej w oparciu o standardowe procedury badawcze oraz o procedury własne użytkownika. Modyfikacje utworzonych metod, oraz powtórną analizę testowanych próbek. W tym prowadzenie długoterminowych statystyk otrzymanych wyników.

Tworzenie metody przebiega w kilku krokach i polega na wyborze rodzaju testu, ustaleniu podstawowych parametrów takich jak szybkość testowania, punkty kluczowe oraz punkt końcowy testu, a także określeniu kryteriów detekcji zniszczenia próbki. Próbki są zdefiniowanie poprzez wybór materiału oraz wymiary (automatyczne wyliczenie pola przekroju próby lub bezpośrednie podanie wartości pola przekroju).

Wybór parametru, który ma zostać obliczony, jest pokazany na przykładowych wykresach – aby wyznaczyć parametr (Re, Rm, Moduł Younga i inne) wystarczy kliknąć na odpowiedniej nazwie parametru na wykresie. Jednocześnie w przypadku badań seryjnych możliwe jest automatyczne prowadzenie statystyki dla każdej serii oraz wszystkich badanych próbek.

Raport oraz wyniki testu mogą zostać wyeksportowane do plików w najpopularniejszych formatach (pdf, word, HTML, CSV i innych).