Shimadzu

Oprogramowanie Trapezium X-V

Trapezium X-V służy do pracy z wszystkimi modelami maszyn wytrzymałościowych serii AGX-V.

Oprogramowanie jest dostępne w języku polskim i składa się z kilku modułów umożliwiających prowadzenie klasycznych testów (Trapezium Single), testów cyklicznych (Trapezium Cycle) jak i testów o dowolnych przebiegach (Trapezium Control). Dostępne są również dedykowane moduły do analizy tekstury (Trapezium Texture) oraz badania sprężyn (Trapezium Spring).

TrapeziumX-V umożliwia również bezpośrednie sterowanie pracą ekstensometrów Shimadzu (TRViewX, SIE, DSES) z poziomu oprogramowania.

Oprogramowanie jest dostępne w wersji polskiej oraz w 15 innych językach.

Moduły oprogramowania TrapeziumX Single, Cycle i Control pozwalają na wykonywanie testów rozciągania, ściskania, zginania lub zdzierania, a także na prowadzenie badań cyklicznych oraz tworzenie testów o dowolnym przebiegu za pomocą kreatora. Dodatkowo, dzięki specjalnemu modułowi Texture możliwa jest również prosta analiza tekstury produktów farmaceutycznych, spożywczych oraz kosmetycznych.

Intuicyjny interfejs umożliwia szybkie zaprogramowanie metody badawczej w oparciu o standardowe procedury badawcze oraz o procedury własne użytkownika, modyfikacje utworzonych metod, oraz powtórną analizę testowanych próbek. Możliwe jest również prowadzenie długoterminowych statystyk otrzymanych wyników.

Tworzenie metody przebiega w kilku krokach i polega na wyborze rodzaju testu, ustaleniu podstawowych parametrów takich jak szybkość testowania, punkty kluczowe oraz punkt końcowy testu, a także określeniu kryteriów detekcji zniszczenia próbki. Próbki są zdefiniowanie poprzez wybór materiału oraz wymiary (automatyczne wyliczenie pola przekroju próbki lub bezpośrednie podanie wartości pola przekroju).

Wybór parametru, który ma zostać obliczony, jest pokazany na przykładowych wykresach – aby wyznaczyć parametr (Re, Rm, Moduł Younga i inne) wystarczy kliknąć na odpowiedniej nazwie parametru na wykresie. Jednocześnie w przypadku badań seryjnych możliwe jest automatyczne prowadzenie statystyki dla każdej serii oraz wszystkich badanych próbek.

Raport oraz wyniki testu mogą zostać wyeksportowane do plików w najpopularniejszych formatach (pdf, word, HTML, CSV i innych). Dzięki specjalnej aplikacji możliwe jest również przeglądanie wyników badań na innych komputerach lub urządzeniach mobilnych znajdujących się w sieci lokalnej. Instalacja oprogramowania TrapeziumX-V nie jest wymagana na tych urządzeniach, wystarczy przeglądarka internetowa.