Shimadzu

Formula Predictor - oprogramowanie dedykowane dla LCMS-ITTOF

Oprogramowanie do przewidywania wzorów sumarycznych analizowanych związków chemicznych.

Program oferuje więcej niż tylko możliwość tworzenia wzorów związków chemicznych na podstawie wyznaczonych mas cząsteczkowych. Zwiększa wiarygodność wyników dzięki zawężeniu liczby potencjalnych wzorów poprzez porównanie mierzonych mas izotopowych jonów i ich rozkładu. Program zawiera opatentowaną funkcję zawężania liczby prawdopodobnych związków chemicznych przez sprawdzenie czy analiza MSn-1 dla jednokrotnie i wielokrotnie naładowanych jonów potwierdza strukturę przewidzianą w analizie MSn.

Accurate Mass Calkulator będący częścią oprogramowania Formula Predictor ułatwia liczne obliczenia związane m.in. z tworzeniem się adduktów itd. Formula Predictor wykorzystuje naszą wiedzę na temat składu pierwiastkowego, obecności wiązań podwójnych, regułę azotową, informacje z fragmentacji MSn oraz rozkładów izotopowych. To dlatego umożliwia uzyskanie trafniejszych i bardziej pewnych wyników niż w alternatywnych rozwiązaniach.