Shimadzu

MetID Solution - Oprogramowanie do analizy struktury metabolitów dla LCMS-IT-TOF

Oprogramowanie​ wykonuje porównanie próbki kontrolnej i próbki badanej zawierającej potencjalne metabolity w celu ich identyfikacji, poprzez wykrywanie różnic w składzie próbek.

Program wykorzystuje unikalne funkcje analizy wielowymiarowej do wyszukiwania metabolitów nie oczekiwanych w badanym szlaku metabolicznym, w celu uzyskania wyczerpujących informacji na temat potencjalnego metabolizmu.

MetID Solutions posiada m.in. takie zakładki i funkcjonalność jak:

  • Peak Picking
  • Biotransformations
  • Adducts
  • Formula Predictor

 

Porównanie chromatogramów

Porównanie widm MS/MS

Stosowane dane

MS1

MS/MS (aż do MSn)

Metoda

Wydobywa się różnice poprzez

porównanie chromatogramów

(XIC) próbki kontrolnej oraz próbki bieżącej.

Poszukuje się wspólnych cech widm MS/MS bieżącej próbki z widmami MS/MS związku macierzystego .

Cechy

Intuicyjne. Możliwość zastosowania z każdym spektrometrem mas.

Szybkie. Wysoka niezawodność.

Zalety

Możliwość zastosowania z

każdym spektrometrem mas.

Dotyczy wyszukiwania niecelowanego

(bez automatycznego

odniesienia).

Nie jest wymagana próbka kontrolna. Do szybkiego znalezienia metabolitów

mają zastosowanie statystyki

PLS. Wysoka odporność na warunki analityczne.

Słabości

W dużym stopniu zależy od

powtarzalności danych. Wymaga

czasu aby dokładnie porównać

chromatogramy XIC dla wszystkich zakresów mas. Wymaga próbek kontrolnych.