Shimadzu

Profiling Solution - oprogramowanie do przetwarzania danych

Oprogramowanie, które umożliwia przetwarzanie dużej ilości danych MS z różnego rodzaju spektrometrów mas Shimadzu takich jak: GCMS, LCMS SQ, QqQ, IT-TOF itd.

Profiling Solution wykonuje automatyczną identyfikację pików (ang. Peak Picking) uzyskanych z dużej liczby danych zarejestrowanych przez spektrometr mas, dodaje czasy retencji piku, a po zakończeniu analizy przedstawia wyniki w formie tabeli znakowanej różnymi kolorami ułatwiającymi dalszą obróbkę i prace porównawcze. Tworzenie tabeli danych pomiarowych jest ważnym krokiem, który wpływa na sukces lub niepowodzenie analizy porównawczej w takich obszarach jak np. analiza żywności, analiza wyrobów chemicznych czy metabolomika. Oryginalne dane mogą być łatwo przywołane bezpośrednio z tabeli, co zwiększa niezawodność analizy. Tabele tworzone przez program mogą być dalej obrabiane przy użyciu dostępnych komercyjnych programów do analizy statystycznej (np. SIMCA-P), co oznacza, że do analizy danych mogą być stosowane bardzo różne metody. Oprogramowanie jest szczególnie użyteczne w tych obszarach w których dokonuje się setek i tysięcy pomiarów MS.