Shimadzu

Zestaw metod LC-MS/MS - Opcjonalne oprogramowanie dla LCMS-8060/8050/8045/8040

Przed przystąpieniem do analizy ilościowej w selektywnym trybie MRM należy zoptymalizować parametry„ przejścia ilościowego” oraz "przejść potwierdzających”.

Wymaga to bardzo dużego nakładu pracy ze strony operatora spektrometru mas, szczególnie jeśli dotyczy to analiz wieloskładnikowych. Shimadzu oferuje gotowe zestawy zoptymalizowanych metod, a wiele z nich należy do najbardziej zasobnych na świecie.

Wybrane pakiety metod:

  • Pakiet toksykologiczny > 2 500 związków
  • Profilowanie fosfolipidów > 860 związków
  • Pozostałości pestycydów > 850 związków
  • Przekaźniki lipidowe >150 związków
  • Profilowanie kultur komórkowych >95 związków
  • Metabolity pierwotne >55 związków
  • Leki weterynaryjne > 200 związków
  • Aminokwasy D/L >20 związków
  • I in.

Powyższe pakiety gotowych metod umożliwiają pominięcie złożonego etapu optymalizacji oraz znacząco zwiększają wydajność pracy oraz umożliwiają jednoczesną analizę większej ilości związków.