Shimadzu

KIT DOSIMUNE™

Metoda obejmuje jednoczesne, bardzo szybką i pewną Identyfikację oraz ilościowe oznaczenie cyklosporyny, takrolimusa, ewerolimusa i Syrolimusa.  KIT DOSIMUNE™ jest dostępny zarówno w wersji IVD, jak również RUO.

Cechy zestawu DOSIMUNE™ do analizy immunosupresantów w pełnej krwi:

  • dostępny w wersji CE-IVD jak również do badań naukowych RUO
  • dedykowany do techniki LC-MS/MS
  • testowany na spektrometrach Shimadzu, Agilent, Sciex oraz Waters
  • metoda walidowana z uwzględnieniem wytycznych ICH oraz COFRAC
  • czas analizy <2 minut
  • dotyczy jednoczesnej analizy cyklosporyny A, takrolimusa, ewerolimusa i syrolimusa
  • dostępny w zestawach do 500 oraz do 1000 analiz

 

png