Shimadzu

nSMOL Antibody BA Kit

nSMOL (nano-surface and molecular orientation limited proteolysis) to zastrzeżona, innowacyjna technika Shimadzu, która umożliwia selektywną proteolizę regionu Fab przeciwciał monoklonalnych, a następnie szybką, wysokoczułą analizę peptydów techniką MRM.