Shimadzu

Pakiet gotowych metod do analizy chemikaliów w tekstyliach

Ten pakiet zawiera sześć oddzielnych metod analitycznych. Wspólna kolumna jest używana do 5 analiz z wyłączeniem niektórych amin aromatycznych. Przełączanie między metodami analitycznymi można bezproblemowo wykonać dzięki selektorom faz ruchomych i stacjonarnych. Pakiet obejmuje m.in. 24 aminy aromatyczne, 24 związki perfluorowane, 44 pigmenty azowe i in.