Shimadzu

LCMS-8040

Spektrometr mas z potrójnym kwadrupolem do ilościowych analiz celowanych, w których nie wymagane są ekstremalne czułości.

Aparat należy do grupy UFMS (ang. Ultra-Fast Mass Spectrometry), zatem ogromną jego zaletą jest szybkość. Dzięki zmianie polaryzacji w czasie 15 ms możliwa jest jednoczesna praca w trybie jonów dodatnich i ujemnych nawet przy pracy z UHPLC i z dużą ilością analitów. Wiarygodność wyników zapewnia duża szybkość skanowania sięgająca do 150 000 punktów pomiarowych na sekundę. Spektrometr umożliwia pracę w popularnych trybach skanowania i SIM, jednak jego największą zaletą jest dostępność bardzo selektywnego i najbardziej czułego trybu pomiarowego jakim jest tryb MRM. W omawianym spektrometrze dostępna jest szybkość w trybie MRM sięgająca do 555 przejść MRM/sekundę.

Spektrometr LCMS-8040 można wykorzystać w następujących obszarach:

  • Zastosowania akademickie i dydaktyczne
  • Zastosowania kliniczne i toksykologiczne
  • Badania produktów naturalnych
  • Badania produktów syntezy
  • Ilościowe pomiary pozostałości zanieczyszczeń w żywności i środowisku
  • Przemysł samochodowy i elektroniczny

b