LCMS-8060NX

Zwieńczenie działań Shimadzu w zakresie spektrometrii mas z potrójnym kwadrupolem. Nowo opracowane źródło ESI z elektrodami ogniskującymi efektywniej wprowadza jony do spektrometru mas, jednocześnie usuwając neutralne cząsteczki matrycy w celu zmniejszenia szumu i zapewnienia stabilniejszych pomiarów. Ponadto, ulepszona konstrukcja ogrzewania źródła sprzyja optymalnej jonizacji szerokiej gamy związków przy domyślnych ustawieniach (opatentowana technologia).​

1

 

Zaprojektowana na nowo optyka jonowa poprawia stabilność przyrządu bez uszczerbku dla czułości. Konserwację UF-Qarray II i UF-Lens II można łatwo wykonać bez użycia narzędzi.

LCMS-8060NX dziedziczy łatwość konserwacji tak charakterystyczną dla poprzednich modeli potrójnych kwadrupoli Shimadzu. Zarówno linię desolwatacjyjną (DL), która wprowadza próbkę do próżni, jak i kapilarę ESI można łatwo i szybko wymienić. DL można wymienić, utrzymując próżnię, tym samym minimalizując przestoje.

W nowo opracowanym źródle wyposażonym w IonFocus elektrody ogniskujące optymalizują transport jonów, zmniejszając utratę czułości, jednocześnie efektywnie usuwają neutralne cząsteczki pochodzące z matrycy z wysoką wydajnością. Poniższe wykresy pokazują przykład analizy pozostałości pestycydów w liściach herbaty. Używając najwyższej dla spektrometrów mas szybkości zmiany polaryzacji LCMS-8060NX (5 ms) pozwala uzyskać powtarzalne wyniki nawet w przypadku szybkiej wieloskładnikowej analizy na poziomie śladowym. Dzięki temu, że IonFocus wprowadza jony do detektora bardziej wydajnie niż poprzednie konstrukcje źródła, poprawiając intensywność sygnału to spośród 100 testowanych związków aż 96% wykazało doskonałe odzyski przy standardowych ustawieniach.

 

2

 

LCMS-8060NX wykorzystuje nową optykę jonową UF-Qarray II i UF-Lens II, aby zwiększyć stabilność pracy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności transmisji jonów. Zwiększona niezawodność oznacza wyższą wydajność laboratorium wraz ze zmniejszeniem pliczby przestojów spowodowanych konserwacją urządzenia.
Przedstawione poniżej dane dotyczące analizy metabolitu w moczu pokazują pewność analizy nawet w skomplikowanej matrycy biologicznej. Podczas analizy 1000 próbek moczu, przygotowanych tylko przez rozcieńczenie wodą, LCMS-8060NX zapewnił doskonałą stabilność danych bez utraty czułości.

 

3

 

LCMS-8060NX wykorzystuje domyślne parametry pracy zoptymalizowane z wykorzystaniem procesów sztucznej inteligencji (AI), które są doskonale zoptymalizowane dla szerokiej gamy związków, co zapewnia doskonałe wyniki od momentu włączenia spektrometru bez konieczności pracochłonnego badania optymalnych warunków pomiaru. Jak pokazano poniżej, zwiększa to intensywność sygnału dla różnych docelowych związków średnio o 2,6-raza względem wysokości sygnału uzyskanej przy poprzednich parametrach.

 

4