Systemy ROXY - naśladowanie naturalnych reakcji redoks

System ROXY™ EC firmy Antec wbrew swoim niewielkim rozmiarom, to potężne narzędzie badawcze stosowane coraz częściej w wielu gałęziach nauki, przede wszystkim jako komplementarna do klasycznych technika badania metabolizmu (leków, narkotyków, dopalaczy, produktów naturalnych itd.). System ROXY™ EC znajduje również zastosowanie w proteomice i strukturalnej analizie białek, jako skuteczne narzędzie do elektrochemicznej redukcji mostków S-S, tym samym przyczyniając się do znacznego zwiększenia pokrycia sekwencji.