Shimadzu

LCMS-IT-TOF

Ten unikalny, tandemowy spektrometr mas łączy pułapkę jonową (IT) z analizatorem czasu przelotu (TOF).

Pułapka jonowa oferuje możliwość wykonania wielokrotnej fragmentacji MSn (MS/MS, MS/MS/MS, MS/MS/MS/MS do n=10), natomiast analizator TOF zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładność pomiaru masy. Połączenie tych dwóch elementów pozwala uzyskać różnorodne dane analityczne wymagane do zaawansowanej analizy struktury związków chemicznych. Spektrometr wyposażony jest w ciekawy pakiet z oprogramowaniem sterującym oraz narzędziami do identyfikacji związków i analizy strukturalnej (Formula Predictor), jak również analizy struktury znanych i nieznanych metobolitów (MetID Solution zawierający takie komponenty i funkcje jak: Peak Picking, Biotransformacje, Addukty, Formula Predictor). W oparciu o technologię IT-TOF zbudowane zostało również zaawansowane narzędzie do obrazowania tkanek biologicznych iMScope TRIO.

 

s

 

sc

Zakres mas MS

m/z 50 do 5000

Zakres mas MSn

m/z 50 do 3000

Szybkość zmiany polaryzacji

100 msek.

Rozdzielczość prekursora

R > 10000 dla m/z 1000 (FWHM)

Dostępne źródła jonów:

ESI, nanoESI, APCI, DUIS