Shimadzu

Oprogramowanie IMAGEREVEAL MS

Oprogramowanie Imagereveal MS to potężne narzędzie statystyczne dedykowane różnym technikom do obrazowania tkanek, m.in. iMScope QT, MALDI-TOF.

Imagereveal MS posiada liczne moduły, m.in. do ustawienia obszaru analizy (ROI), filtrowania obrazów i widm MS, interpolacji, operacji arytmetycznych, obróbki widm (peak picking, normalizacja, korekcja masy itd.), ale posiada również bogaty moduł statystyczny uwzględniający takie analizy jak test t-studenta, u-test, ANOVA, PCA, PLS, ROI, ekstrakcję obrazów podobnych, klasyfikację obrazów, czy tworzenie segmentów. Duży stopień automatyzacji w tym oprogramowaniu sprawia, że obrazowanie tkanek biologicznych staje się procesem wydajnym i drastycznie szybszym, a publikacje naukowe mogą być wreszcie rzetelnie i profesjonalnie udokumentowane. Oprogramowanie może służyć do obróbki wyników z kilku technik, zarówno służących do obrazowania cząsteczek organicznych jak i metali, co stanowi niewątpliwie o dużej uniwersalności tego narzędzia.

rfg