Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska
Shimadzu

Perfinity iDP identyfikacja mikroorganizmów

System Perfinity iDP (Integrated Digestion Platform) to nowy układ do analizy białek. Układ ten całkowicie automatyzuje serię czynności od trawienia enzymatycznego białek poprzez analizę HPLC w odwróconym układzie faz i detekcję za pomocą spektrometru mas.

Zastosowanie wysokowydajnej kolumny z immobilizowaną trypsyną znacząco redukuje czas trawienia do zaledwie 1 - 4 minut, a automatyczna analiza zapewnia wysoką odtwarzalność i wydajność tego procesu.

Dedykowane oprogramowanie obsługuje kompleksowy wybór metod i wszystkie operacje od ustawień początkowych do analizy próbek. Bezpośrednie połączenie układu ze spektrometrem mas dodatkowo poszerza możliwości jego zastosowania.

Perfinity iDP może być stosowany w wielu dziedzinach nauki i przemysłu, w tym:

  • przy opracowywaniu procesów oczyszczania białek
  • przy badaniach nad rozwojem leków
  • w pracach z wiązanych z odkrywaniem nowych biomarkerów

Cechy:

  • Wysokowydajna kolumna z trypsyną zapewnia szybkie trawienie trypsyny w trybie online w ciągu 1-4 minut
  • Oprogramowanie Perfinity iDP zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs
  • Pełna automatyzacja
  • Połączenie z produktami LC / MS otwiera szeroki zakres zastosowań

 

t