Shimadzu

Perfinity iDP identyfikacja mikroorganizmów

System Perfinity iDP (Integrated Digestion Platform) to nowy układ do analizy białek. Układ ten całkowicie automatyzuje serię czynności od trawienia enzymatycznego białek poprzez analizę HPLC w odwróconym układzie faz i detekcję za pomocą spektrometru mas.

Zastosowanie wysokowydajnej kolumny z immobilizowaną trypsyną znacząco redukuje czas trawienia do zaledwie 1 - 4 minut, a automatyczna analiza zapewnia wysoką odtwarzalność i wydajność tego procesu.

Dedykowane oprogramowanie obsługuje kompleksowy wybór metod i wszystkie operacje od ustawień początkowych do analizy próbek. Bezpośrednie połączenie układu ze spektrometrem mas dodatkowo poszerza możliwości jego zastosowania.

Perfinity iDP może być stosowany w wielu dziedzinach nauki i przemysłu, w tym:

  • przy opracowywaniu procesów oczyszczania białek
  • przy badaniach nad rozwojem leków
  • w pracach z wiązanych z odkrywaniem nowych biomarkerów

Cechy:

  • Wysokowydajna kolumna z trypsyną zapewnia szybkie trawienie trypsyny w trybie online w ciągu 1-4 minut
  • Oprogramowanie Perfinity iDP zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs
  • Pełna automatyzacja
  • Połączenie z produktami LC / MS otwiera szeroki zakres zastosowań

 

t