Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska
Shimadzu

Olfaktometr Phaser

Połączenie chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas oraz analizy sensorycznej jest możliwe dzięki wykorzystaniu olfaktometrów, tzw. sztucznych nosów. Olfaktometr to moduł podłączony do chromatografu, wyposażony w grzaną linię transferową oraz nakładkę na nos, dzięki któremu analityk jest w stanie oszacować wrażenia sensoryczne segmentów analitów wychodzących z kolumny.

Głosowe zapisywanie sygnałów połączonych z oszacowaniem ich intensywności jest nakładane na chromatogram oraz na widmo mas. Nos analityka jest bardzo czułym narzędziem detekcji w chromatografii, a wrażenia sensoryczne oprócz czysto chemicznych parametrów analitycznych są często wykorzystywane w analizie związków lotnych i zapachowych w przemyśle spożywczym oraz perfumeryjnym. Tzw flavour and fragrance.