Shimadzu

Olfaktometr Phaser

Połączenie chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas oraz analizy sensorycznej jest możliwe dzięki wykorzystaniu olfaktometrów, tzw. sztucznych nosów. Olfaktometr to moduł podłączony do chromatografu, wyposażony w grzaną linię transferową oraz nakładkę na nos, dzięki któremu analityk jest w stanie oszacować wrażenia sensoryczne segmentów analitów wychodzących z kolumny.

Głosowe zapisywanie sygnałów połączonych z oszacowaniem ich intensywności jest nakładane na chromatogram oraz na widmo mas. Nos analityka jest bardzo czułym narzędziem detekcji w chromatografii, a wrażenia sensoryczne oprócz czysto chemicznych parametrów analitycznych są często wykorzystywane w analizie związków lotnych i zapachowych w przemyśle spożywczym oraz perfumeryjnym. Tzw flavour and fragrance.