Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

V Akademia Chemii Analitycznej

Termin:: 19.09-22.09.2021
Miejsce:: Jachranka

 

Serdecznie zapraszamy na V edycję Akademii Chemii Analitycznej, która odbędzie się w dniach 19-22 września 2021 w Jachrance w Hotelu Warszawianka.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem: "Spektrometria mas w chromatografii cieczowej – praktyczne zastosowania."

W trakcie szkolenia poświęcimy uwagę na omówienie codziennej pracy z aparatem i problemach jakie możemy napotkać w laboratorium. Spotkanie dedykowane jest zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych.

 

Tematyka spotkania:

 • Terminologia w spektrometrii mas.
 • Metody jonizacji.
 • Tryby pomiarowe w tandemowej spektrometrii mas.
 • Tandemowa spektrometria mas w układzie LC-QqQ oraz LC-QqTOF.
 • Optymalizacja warunków pomiarowych w spektrometrii mas.
 • Przygotowanie próbek metodą SPE.
 • Analiza ilościowa w spektrometrii mas.
 • Interpretacje widm dla związków niskocząsteczkowych.
 • Rozwiązywanie problemów praktycznych w LCMS.
 • Analiza niecelowana.
 • Walidacja metod analitycznych w spektrometrii mas.
 • QqTOF w analizach ilościowych.
 • LC-MS/MS w diagnostyce medycznej, zastosowaniach farmaceutycznych i analizie żywności.
 • Nowe wyzwania stojące przed spektrometrią mas w toksykologii, kryminalistyce i ekotoksyczności.
 • Podejście celowane i niecelowane w metabolomice.
 • Zajęcia z aparaturą.

 

Pytania związane z Akademią i rejestracją prosimy kierować do:

Aleksandra Bugalska, aleksandrab|shim-pol.pl?subject=V%20Akademia%20Chemii%20Analitycznej| |aleksandrab|shim-pol.pl, tel.: 604 658 952 / 48 22 20 60 932

Martyna Wierzba, martynaw|shim-pol.pl?subject=V%20Akademia%20Chemii%20Analitycznej| |martynaw|shim-pol.pl, tel.: 884 208 303 / 48 22 20 60 936

 

Koszt udziału w Akademii wynosi 2300 zł netto + 23% VAT i obejmuje:

 • Zakwaterowanie w Hotelu Warszawianka w pokojach jednoosobowych,
 • pełne wyżywienie,
 • materiały konferencyjne,
 • możliwość transportu zbiorowego dla osób chętnych.

 

Liczba miejsc jest ograniczona!

 

 

W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych, nasze wydarzenie zostało objęte patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas :

 

                                                     b                            c

 

 

 

Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 1 września 2021

 

Zapraszamy do rejestracji przez formularz elektroniczny poniżej.

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT: wzór dostępny w materiałach do pobrania

Oświadczenia prosimy przesyłać na adres: akademia|shim-pol.pl?subject=V%20Akademia%20Chemii%20Analitycznej| |akademia|shim-pol.pl

 

Potwierdzeniem udziału jest dokonanie opłaty rejestracyjnej. Brak wpłaty do dnia 1 września 2021 jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa.

 

Kontakt:

Aleksandra Bugalska
E-mail: aleksandrab|shim-pol.pl?subject=V%20Akademia%20Chemii%20Analitycznej| |aleksandrab|shim-pol.pl
Tel.: 604 658 952 / 48 22 20 60 932

Martyna Wierzba
E-mail: martynaw|shim-pol.pl?subject=V%20Akademia%20Chemii%20Analitycznej| |martynaw|shim-pol.pl
Tel.: 884 208 303 / 48 22 20 60 936

Oświadczenia o zwolnieniu z VAT prosimy wysyłać na adres: akademia|shim-pol.pl?subject=V%20Akademia%20Chemii%20Analitycznej| |akademia|shim-pol.pl

Wpłaty:

Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 1 września 2021

Bank PKO SA V Oddział ul. Al. Jerozolimskie 65/79 ;
00-697 Warszawa, 70 1240 1066 1111 0000 0000 6161

"SHIM-POL A.M. Borzymowski" E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. j.,
ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz hasło: Akademia.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie

Dane uczestnika

-

Dane do faktury

-

Transport

Obowiązek Informacyjny, czyli realizacja prawa do bycia poinformowanym

Zgodnie z art. 13 RODO pragniemy poinformować Państwa, iż od dnia 25 maja 2018 roku, Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin.

Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6, ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora w wyniku obowiązującej strony umowy. Ponieważ „SHIM-POL” może przetwarzać dane osobowe swoich Użytkowników w celach określonych w punkcie powyżej, informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, podmiotom, którym „SHIM-POL” powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenia Administratora dokonują przetwarzania danych osobowych).

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów: dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Zgodnie z RODO informujemy o przy sługującym Państwu prawie do: żądania od „SHIM-POL” dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informuje się, iż w związku z realizacją celów określonych w powyżej, podanie danych osobowych może mieć charakter dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych z przesyłaniem informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług lub partnerów biznesowych współpracujących z „SHIM-POL”, drogą elektroniczną lub/i telefoniczną.

* - pola wymagane