VII Akademia Chemii Analitycznej

Termin:: 28-31.05.2023
Miejsce:: Jachranka

 

VII AKADEMIA CHEMII ANALITYCZNEJ

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI BADAŃ W CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ SPRZĘŻONEJ ZE SPEKTROMETRIĄ MAS
Od przygotowania próbki przez optymalizację metod do analizy LCMS(/MS)

28-31.05.2023 Jachranka k. Serocka

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
» Wnikliwe omówienie kryterium jakości w analizach z zastosowaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas, quality by design, method development.
» Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania próbek biologicznych, środowiskowych oraz żywności.
» Analiza problemów napotykanych w codziennej pracy w laboratoriach.
» Zajęcia z aparaturą.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?
Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników laboratoriów analitycznych zarówno rozpoczynających przygodę z chromatografią jak i osób z wieloletnim doświadczeniem.

 

Koszt udziału w Akademii wynosi 2700 zł + 23 % VAT i obejmuje:
» Zakwaterowanie w hotelu **** w pokojach jednoosobowych.
» Pełne wyżywienie.
» Materiały konferencyjne.

 

Z radością informujemy, że nasze wydarzenie po raz kolejny zostało objęte patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas oraz kwartalnika Analityka :

 

     b                            c


d

 

Rejestracja trwa do 28 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania miejsc!
Zapraszamy do rejestracji przez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

 

W razie pytań związanych z Akademią prosimy o kontakt: akademia|shim-pol.pl?subject=VI%20Akademia%20Chemii%20Analitycznej| |akademia|shim-pol.pl

 

Aleksandra Puzon, aleksandrab|shim-pol.pl?subject=VI%20Akademia%20Chemii%20Analitycznej| |aleksandrab|shim-pol.pl, tel.: 604 658 952 / 48 22 20 60 932

 

Opłaty za udział w szkoleniu należy dokonać w ciągu 14 dni od momentu potwierdzenia rejestracji.

Bank PKO SA V Oddział ul. Al. Jerozolimskie 65/79 ;
00-697 Warszawa, 70 1240 1066 1111 0000 0000 6161

"SHIM-POL A.M. Borzymowski" E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. j.,
ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz hasło: Akademia.

* Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami brak płatności w ciągu 14 dni od momentu potwierdzenia rejestracji jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia i wykreśleniem z listy uczestników. W przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu. W takich przypadkach prosimy o kontakt z organizatorem przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu (link)

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie

Dane uczestnika

-

Dane do faktury

-

Transport

Obowiązek Informacyjny, czyli realizacja prawa do bycia poinformowanym

Zgodnie z art. 13 RODO pragniemy poinformować Państwa, iż od dnia 25 maja 2018 roku, Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin.

Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6, ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora w wyniku obowiązującej strony umowy. Ponieważ „SHIM-POL” może przetwarzać dane osobowe swoich Użytkowników w celach określonych w punkcie powyżej, informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, podmiotom, którym „SHIM-POL” powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenia Administratora dokonują przetwarzania danych osobowych).

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów: dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Zgodnie z RODO informujemy o przy sługującym Państwu prawie do: żądania od „SHIM-POL” dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informuje się, iż w związku z realizacją celów określonych w powyżej, podanie danych osobowych może mieć charakter dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych z przesyłaniem informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług lub partnerów biznesowych współpracujących z „SHIM-POL”, drogą elektroniczną lub/i telefoniczną.

* - pola wymagane