Pierwsze w Polsce samochody do działań związanych z zagrożeniem CBRNE

16.03.2023

Firma Shim-Pol w 2022 r. wyposażyła w najnowocześniejsze urządzenia SHIMADZU oraz BIOTAGE dwa najbardziej zaawansowane technologicznie w całej Europie samochody – mobilne laboratoria Państwowej Straży Pożarnej do działań związanych z zagrożeniem CBRNE (tzw. czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych).

W skład wyposażenia wchodzą spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDX-RF, służący do równoczesnego pomiaru ilościowego pierwiastków od 11Na do 92U, urządzenie do automatycznej ekstrakcji różnego rodzaju analitów z próbek ciekłych przy użyciu dysków ekstrakcyjnych (SPE-DEX 5000 BIOTAGE) oraz chromatograf gazowy GC-2030 NEXIS sprzężony ze spektrometrem mas (GCMS-QP2020 NX) oraz przystawką do desorpcji termicznej TD-30R wraz z wielofunkcyjnym autosamplerem AOC-6000 Plus. Najnowszy chromatograf GC-2030 NEXIS wyznacza nowe standardy w dziedzinie chromatografii gazowej oraz odznacza się najwyższą światową jakością. Połączenie chromatografu gazowego GC-2030 NEXIS z najwyższej klasy kwadrupolowym detektorem mas to zestaw odpowiedni do najbardziej wymagających analiz. Natomiast sutosampler AOC-6000 Plus umożliwia stosowanie trzech metod dozowania próbek: próbek ciekłych, z fazy nadpowierzchniowej (HS) oraz poprzez mikroekstrakcję do fazy stałej (SPME). Tak bogato wyposażony podajnik będzie mógł zostać wykorzystany do dozowania szerokiej gamy próbek z możliwością automatycznego przełączania pomiędzy różnymi trybami dozowania. Ponadto dzięki przystawce TD-30R Strażacy będą mieli możliwość wykorzystania popularnej techniki wprowadzania próbki – termodesorpcji, używanej do analiz śladowych zanieczyszczeń powietrza oraz związków lotnych emitowanych z różnego rodzaju materiałów. Tak zaawansowane i rozbudowane wyposażenie specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno–ekologicznego Straży Pożarnej sprawiło bardzo duże wyzwanie ze względu na ograniczoną powierzchnię pomieszczeń, mobilność oraz wszechstronność zastosowań. Dzięki realizacji całego wyposażenia oraz prowadzonym szkoleniom przez specjalistów firmy Shim-Pol mobilne laboratoria Państwowej Straży Pożarnej będą służyły do wykrywania zagrożeń chemicznych, biologicznych oraz radiologicznych na terenie całego kraju.

2

  

1