Renesans MALDI

28.07.2022

Po okresie zapomnienia, zainteresowanie techniką MALDI powraca ze zdwojoną siłą. Możliwości jakie daje ta technika w obrazowaniu tkanek, a szczególnie w szybkiej identyfikacji mikroorganizmów są niepodważalne. Obecnie MALDI zaczyna odgrywać kluczową rolę w diagnostyce medycznej. Doniesienia w czasopiśmie Nature zespołu Koichi Tanaki z Shimadzu prezentujące możliwości wczesnej diagnostyki Alzheimera za pomocą MALDI w krótkim czasie uzyskało liczbę ponad 700 cytowań! Obecnie coraz częściej doceniane są takie zalety MALDI jak objętość próbki poniżej 1 μl, czas pomiaru poniżej 20 sekund, brak konieczności stosowania kolumn chromatograficznych, bardzo wysoka czułość techniki i duże możliwości automatyzacji, w tym znakowania płytek kodami kreskowymi. Zachęcamy do obejrzenia ciekawego wykładu w którym zaprezentowano możliwości zastosowania spektrometru MALDI-8020/8030 Shimadzu w obszarze diagnostyki chorób z wykorzystaniem gotowych kitów.