Techniki HPLC z detekcją UV-VIS lub FLD

03.02.2022

Do najczęściej wykorzystywanych technik oznaczania aminokwasów zaliczane są techniki HPLC z detekcją UV-VIS lub FLD. Przygotowanie próbki do tych technik jest długotrwałe i wymagające m.in. przeprowadzenia derywatyzacji przed kolumną lub za kolumną. 

Zastosowanie tandemowego spektrometru UFMS LC-MS/MS Shimadzu umożliwia pominięcie derywatyzacji oraz znaczące uproszczenie procedury przygotowania próbek.

Wyeliminowanie drogich odczynników, poprawa czułości, znaczące skrócenie czasu analizy i zwiększenie liczby analitów w jednym przebiegu to niewątpliwe zalety nowej metody.

Największa na rynku szybkość skanowania, szybkość zmiany polaryzacji oraz bardzo szeroki zakres liniowości spektrometrów Shimadzu gwarantuje wysoką jakość uzyskiwanych wyników.