Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

Nowy MPM-40 Shimadzu – monitor zawartości faz ruchomych UHPLC w butlach o różnej objętości

24.08.2020

Współcześnie systemy UHPLC znajdują powszechne zastosowanie, zwykle w środowisku w którym Użytkownik wykazuje się dużą zajętością. Shimadzu proponuje w tej sytuacji automatyczny monitor zawartości faz ruchomych w butlach o różnej objętości. System składa się z kontrolera, który może zintegrować dwie tace na eluenty – każda nawet po 8 butli, oraz dedykowanych uchwytów i nowoczesnej aplikacji na smartfon.

 

1

 

Informację o zawartości rozpuszczalnika w każdej z butli otrzymujemy na podstawie pomiaru grawimetrycznego – każda z butli jest ważona, a monitor MPM-40 przesyła informacje o aktualnej zawartości każdej z butli w czasie rzeczywistym do oprogramowania sterującego, jak również na tablet, bądź smartfon wyposażony w bezpłatną aplikację.

 

2

 

Dzięki MPM-40 nie ma możliwości o zapomnieniu uzupełnienia faz ruchomych UHPLC, a przez to zniszczeniu kolumny, czy zmarnowaniu cennej próbki. Produkt ułatwia organizację pracy w laboratorium i pomaga efektywnie wykorzystywać zasoby.

 

3