AFFINIMIP® SPE PAHs

AFFINIMIP® SPE PAHs

AFFINIMIP® SPE PAH to kolumienki, które selektywnie oczyszczają i zatężają węglowodory poliaromatyczne, takie jak benzo[a]piren, benzo[b]fluoranten, chryzen i benzo[a]antracen z tłustych produktów spożywczych (olej) przed analizą metodą HPLC.
POZNAJ PRODUKT