Biotage

Biotage® Flash 75/150

Kompletny zestaw
System Biotage® Flash 75/150 obejmuje łatwy w instalacji moduł kompresji promieniowej, w pełni zintegrowany kolektor powietrza, zbiornik rozpuszczalnika, moduł wtrysku próbki (SIM), zestaw rozruchowy ze wszystkimi niezbędnymi przewodami, zestaw uziemiający i instrukcja obsługi. Wstępnie zapakowane naboje są zamawiane osobno.

Moduły kompresji Flash 150 są montowane na solidnych przenośnych podstawach (zawartych w pakiecie systemowym), które są wyposażone w kółka ułatwiające poruszanie się.

Wytrzymałe systemy bezpiecznie pracują pod ciśnieniem 100 psi, umożliwiając szybkie natężenie przepływu i stosowanie rozpuszczalników o wysokiej lepkości.

Systemy te, rutynowo działające przy prędkości przepływu 250 ml / min (Flash 75) i 1 l / min (Flash 150), umożliwiają szybkie skalowanie i kompletne przebiegi, oszczędzając godziny, a nawet dni czasu oczyszczania.

Zalety

  • Technologia kompresji promieniowej poprawia wydajność separacji
  • Moduły kompresji radialnie kompresują wkłady, aby zmaksymalizować kontakt próbki z krzemionką i wydajność separacji (większe obciążenie próbki, większa czystość i odzysk)
  • Moduły kompresyjne uszczelniają do 100 psi, zapewniając szczelność nawet przy dużych prędkościach przepływu i rozpuszczalnikach w układzie faz odwróconych
  • Zaprojektowany do szybkich przepływów
  • W pełni uziemiony dla bezpieczeństwa
  • Dostępne z różnymi mediami
  • Biotage KP-Sil - 40–63 µm, 60 Å, krzemionka
  • Biotage KP-C18-HS - 35–70 µm, 90 Å, krzemionka związana C18
  • Żywice Mitsubishi Diaion ™ HP20 i HP20SS SDVB
  • Biotage KP-NH - 40–75 µm, 100 Å, amina funkcjonalizowana